MAŁY PIĘKNY WSCHÓD „250km” – REGULAMIN

Dzień Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w resorcie obrony narodowej oraz resorcie spraw wewnętrznych RP

REGULAMIN ULTRAMARATONU PIĘKNY WSCHÓD 2024

ORGANIZATOR

Parczewska Grupa Rowerowa

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor – Włodzimierz Oberda

Sędzia Główny –

Sędzia Startu/Mety – Filip Grela Monitoring GPS firmy –

Kierownik Biura zawodów – Barbara Oberda

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

MAŁY PIĘKNY WSCHÓD „250 km” odbędzie się w dniach 27 kwietnia 2024

PIĘKNY WSCHÓD „500 km” odbędzie się w dniach 27-38 kwietnia 2024

MIEJSCE

Start Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.

Meta Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.

PROGRAM

26 kwietnia 2024 / piątek/

Godz. 15.00 – 22.00 rejestracja zawodników w Biurze Zawodów, wydawanie pakietów startowych; Godz. 19:00 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów

Godz. 19.00-22.00 – spotkanie integracyjne + catering

27 kwietnia 2024/ sobota/

Godz. 6.00- wydawanie pakietów startowych. Zakończenie wydawania pakietów startowych-1 godz. przed oznaczoną godziną startu zawodnika.

Godz. 7.00 START „500 km” – grupy 6 -8 osób co 5 minut SOLO i OPEN

Zawodnicy jadący SOLO na odcinku do m. …….….…………(około7 km) mają obowiązek rozdzielenia się tak, aby odległość pomiędzy zawodnikami wynosiła minimum 100 m lub zawodników w kat. OPEN.

Godz. 9.30 -uroczyste otwarcie zawodów, przemówienia VIP

Godz. 10.00 START „250 km” – grupy 6 – 8 osób co 5 minut SOLO i OPEN

Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100 m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO.

Zawodnicy na odcinku do m, ..……….…..….….….….…. (około7 km) mają obowiązek rozdzielenia się tak aby odległość pomiędzy zawodnikami wynosiła minimum 100 m lub zawodników w kat. OPEN.

Godz. 17.00 (27.04.2024) przyjazd pierwszych grup z dystansu „250 km” na METĘ, wręczenie medali

Godz. 03.00; 28.04.2024-zamknięcie imprezy, limit czasu przejazdu „250 km” – 16 godzin.

Godz. 02.00 (28.04.2024) przyjazd pierwszych grup z dystansu „500 km” na METĘ, wręczenie medali

28 kwietnia 2024 /niedziela/

Godz. 24.00 zamknięcie imprezy, limit czasu przejazdu „500 km” – 35 godzin.

BAZA ULTRAMARATONU

Obiekt MOSiR w Parczewie, al. Jana Pawła II

Na terenie Ośrodka można rozbić swój namiot. W Biurze zawodów będzie udostępnione około 20-30 miejsc noclegowych z własną karimatą i śpiworem. Konieczność wcześniejszego zgłoszenia poprzez korespondencję mail:biuro@pieknywschod.com.pl

CEL ULTRAMARATONU

1.popularyzacja długodystansowego kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej

2.sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze

3.Promocja Wojskowego Dnia Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w Resorcie Obrony Narodowej.

4. Promocja Dnia Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w Resorcie Spraw Wewnętrznych

5.promocja miejscowości oraz terenów wschodniej Polski przez które przebiega trasa zawodów

5.marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych

6.kwalifikacja do wszystkich innych ultramaratonów w Polsce (kwalifikację daje przejazd poniżej 30 godzin)

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW

Trasa dla dystansu „250 km”-projekt trasy zostanie opublikowany do dnia 1.10.2023

Link do trasy zawodów: https://ridewithgps.com/routes/42854998

Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 6 – 8 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 minut.

Limit czasu na ukończenie maratonu dla dystansu „250 km” wynosi 16 godzin liczony od indywidualnej godziny startu.

Punkty Kontrolne dla dystansu „250 km”, na których należy podbić kartę:

PPK – 0,00 km START, Parczew,al. Jana Pawła II 1, MOSiR

PK 1 – ……..km,

PK 2 – ………km,

KPK – ………km, META, Parczew, al. Jana Pawła II, stadion MOSiR, Sala Sportowa

Trasa dla dystansu „500 km”- projekt trasy zostanie opublikowany do dnia 1.10.2023

Link do trasy: https://ridewithgps.com/routes/42854608

Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 6 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 minut.

Limit czasu na ukończenie maratonu dla dystansu „500 km” wynosi 35 godzin.

Punkty Kontrolne dla dystansu „500 km”, na których należy podbić kartę:

PPK – 0,00 km START, Parczew,al. Jana Pawła II 1, MOSiR

PK 1 – …. km,

PK 2 – …. km,

PK 3 – …. km,

PK 4 – …. km,

PK 5 – ….. km,

PK 6 – ….. km,

KPK – …… km, META, Parczew, al. Jana Pawła II, stadion MOSiR

Uczestnik zawodów, który przerywa rywalizację z ważnych powodów ma obowiązek powiadomić

organizatora. Należy podać miejsce, czas i przyczynę wycofania się z zawodów.

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność.

Kwalifikacją wszystkich innych ultramaratonów w Polsce, dla uczestników powyżej 23 roku życia, którzy ukończą dystans „500 km” w czasie poniżej 30 godzin.

Obowiązkowe wyposażenie:

kask sztywny,

sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę

dokument tożsamości / strefa nadgraniczna/ telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/

W ramach opłaty rejestracyjnej organizator zapewnia:

gwarantowane miejsce na liście startowej,

obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika w systemie GPX

zaplanowaną i objechaną trasę zawodów

zorganizowane Punkty Kontrolne po trasie zawodów z dożywianiem i napojami

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

wieczorne spotkanie integracyjne przed startem

wsparcie żywieniowe oraz napoje na punktach kontrolnych / kanapki, drożdżówki, owoce, napoje zimne/ szczegóły na odprawie technicznej

dwa lub trzy ciepłe posiłki oraz ciepłe napoje (kawa, herbata) na trasie

ciepły posiłek regeneracyjny, ciepłe i zimne napoje oraz prysznic, WC na mecie

karta startowa zawodnika

elektroniczną mapę do urządzeń GPS / do pobrania ze strony zawodów/,

wypożyczenie urządzenia GPS,

imienny pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,

imienny Certyfikat ukończenia zawodów z podaniem dystansu, kategorii oraz osiągniętego czasu jazdy,

system monitorowania online każdego uczestnika

komplet numerów startowych na rower, na plecy zawodnika oraz do naklejania

ubezpieczenie OC organizatora

upominki od sponsorów / w miarę możliwości/

WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet lub drogą pocztową podając dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.pieknywschod.com.pl

oraz na adres organizatora: biuro@pieknywschod.com.pl

Dystans 250 km:

Opłata za udział w zawodach

A/ do dnia 29.02.2024 – 320zł

w tym:

– opłata rejestracji zgłoszenia – 120 PLN (płatna ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia).

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej.

– opłata startowa 200zl;

B/ od 01.03-31.03.2024 – 370 PLN

w tym:

– opłata rejestracji zgłoszenia – 120 PLN (płatna ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia).

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej) – opłata startowa – 250zł

po 31.03.2024 brak możliwości wnoszenia opłat startowych

termin wpłat do 31.03.2024

Dystans 500 km

Opłata za udział w zawodach

A/ do dnia 29.02.2024 – 420zł

w tym:

– opłata rejestracji zgłoszenia – 120 PLN (płatna ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia).

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

– opłata startowa – 300zł

B/ od 01.03-31.03.2024 – 470 PLN

w tym

rejestracja zgłoszenia – 120 PLN (płatna ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia).

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej

– opłata startowa – 350zł

po 31.03. 2024 brak możliwości wnoszenia opłat startowych

termin wpłat 31.03.2024

listy startowe zostaną zamknięte w dniu 31 marca 2024 lub po wyczerpaniu miejsc na liście startowej / dystans 250 km- 200 osób, dystans 500 km- 300/ lub łącznie– 500 osób z opłaconym startowym.

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca, w tym i kierowca samochodu technicznego, otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek na spotkaniu integracyjnym w piątek, ciepły posiłek po zakończeniu zawodów, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet) do 31.03.2024 – 90 PLN /os.

po 31.03.2024 – 120 PLN /os.

Rezygnacja z zawodów

Terminy zwrotów: do 29.02.2024 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za osobę towarzyszącą)

od 01.03-31.03.2024 Zwrot 75% opłaty startowej

po 31.03.2024 opłata startowa nie będzie zwracana.

Zwroty opłat na wskazany rachunek bankowy.

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

do 31.03.2024 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową innej osobie. Osoba, która rezygnuje ze startu, powinna drogą mailową: biuro@pieknywschod.com.pl wskazać osobę, która za nią wystartuje .

Osoba, które będzie chciała wystartować, powinna wysłać zgłoszenie (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) i wnieść tylko opłatę rejestracji zgłoszenia.

Nazwa i Numer rachunku dla wpłat startowego:

PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA

Numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510

Bank BGŻ BNP PARIBAS

z dopiskiem „PIĘKNY WSCHÓD 2024– „250” lub”500″

Imię i Nazwisko, miejscowość

ZGODY

A/ KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w imprezie sportowej organizowanej przez Parczewską Grupę Rowerową zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

B/ ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w imprezie sportowej wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku

audycjach telewizyjnych,

publikacjach na stronie internetowej,

wydawnictwach i w materiałach promocyjnych

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

C/ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy sportowej jest Parczewska Grupa Rowerowa, 21-200 Parczew; ul. Broniewskiego 16; mail:biuro@lubelskavuelta.pl; tel. 784826143.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji imprezy sportowej.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

5. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy sportowej dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

RUCH DROGOWY

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.

Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest: Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143.

KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej w trakcie trwania zawodów lub bezpośrednio po jej zakończeniu.

Sposób przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed zawodami.

Kontrola może obejmować doping mechaniczny.

Kontrola będzie dotyczyła zwycięzców kategorii lub wyznaczonych zawodników.

Lista z numerami zawodników wyznaczonych do kontroli zostanie wywieszona w biurze zawodów lub na wyznaczonym Punkcie kontrolnym.

Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika.

Niestawienie się zawodnika do kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

KARY

Kary regulaminowe

 • brak potwierdzenia swojej obecności na PK* (w książce zawodnika lub na liście startowej PK*) (kara czasowa 1 godz za każdy brak wpisu karta/lista) w przypadku zamknięcia PK – podbicie karty na najbliższej stacji paliw/sklepie. W przypadku gdy zawodnik zapomni/zniszczy/zgubi kartę – potwierdzenia należy dokonać na dowolnej kartce.
 • brak widocznego dla kierowców numeru startowego – tył (plecy/plecak/sakwa); brak numeru na kasku, brak świateł w nocy – (każdorazowo kara czasowa 1 godz)
 • korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na PK i poza PK, za wyjątkiem innych zawodników, (każdorazowo kara czasowa 2 godz) (nie dotyczy zgłoszonego startu ze wsparciem technicznym, oraz w sytuacjach uzyskania zgody sędziego głównego)
 • korzystanie z podwiezienia (dyskwalifikacja)
 • holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (kara czasowa do 12 godz)
 • jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdego zawodnika z grupy)
 • zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 15 min)
 • zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz)
 • zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. ) (za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut)
 • zjechanie z obszaru widoczności z trasy lub zatrzymanie się poza wyznaczonymi miejscami bez powiadomienia organizatora (kara czasowa 1 godz)
 • jazda zawodnika OPEN za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
 • jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina)

Kary porządkowe dotyczące sposobu poruszania sie po drogach

 • jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja)
 • przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz)
 • jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia)
 • za każde stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min 12h)
 • otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od 12 godz do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika)
 • jazda drogami ekspresowymi – (kara czasowa 2 godz za każdy 1 km)
 • przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz)
 • przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (od 1 godz do 12 godz).

Zgłaszanie protestów

 • wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenia zawodów (limitu czasu przejazdu ostatniego zawodnika)
 • protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (W przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona)
 • jeden protest może dotyczyć 1 zdarzenia
 • protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie
 • *PK – punkt kontrolny

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i w punktach kontrolnych.

3. Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.

5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punktach kontrolnych oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych.

6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.

7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.

10. Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204).

12. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Oberda, tel. 784826143 w godzinach -18:00 – 21:00., biuro@pieknywschod.com.pl lub wlodzimierzoberda@wp.pl